Przedrostki układu SI

Stronę tą wyświetlono już: 4618 razy

Przedrostki układu SI
Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa mnożnika Przykład Stosowane od
jotta okto - osiem Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 kwadrylion YV - jottawolt 1991
zetta łac. septem - siedem Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 tryliard Zm - zettametr 1991
eksa gr. hexa - sześć E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trylion Eg - eksagram 1975
peta gr. penta - pięć P 1 000 000 000 000 000 = 1015 biliard Ps - petasekunda 1975
tera gr. teras - potwór T 1 000 000 000 000 = 1012 bilion Tm - terametr 1960
giga gr. gigas - olbrzymi G 1 000 000 000 = 109 miliard GHz - gigaherc 1960
mega gr. megas - wielki M 1 000 000 = 106 milion MHz - megaherc 1960
kilo gr. khilioi - tysiąc k 1 000 = 103 tysiąc kcal - kilokaloria 1795
hekto gr. hekaton - sto h 100 = 102 sto hl - hektolitr 1795
deka gr. deka - dziesięć da 10 = 101 dziesięć dag - dekagram 1795
- - 1 = 100 jeden m - metr, g - gram -
decy łac. decimus - dziesiąty d 0,1 = 10-1 jedna dziesiąta dm - decymetr 1795
centy łac. centum - sto c 0,01 = 10-2 jedna setna cm - centymetr 1795
mili łac. mille - tysiąc m 0,001 = 10-3 jedna tysięczna mm - milimetr 1795
mikro gr. mikros - mały μ 0,000 001 = 10-6 jedna milionowa μm - mikrometr 1960
nano gr. nanos - karzeł n 0,000 000 001 = 10-9 jedna miliardowa nF - nanofarad 1960
pikowł. piccolo - mały p 0,000 000 000 001 = 10-12 jedna bilionowa pF - pikofarad 1960
femto femten - piętnaście f 0,000 000 000 000 001 = 10-15 jedna biliardowa fm - femtometr 1964
atto duń. atten - osiemnaście a 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 jedna trylionowa am - attometr 1964
zepto fr. sept, gr. septem - siedem z 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21 jedna tryliardowa zN - zeptoniuton 1991
jokto gr. okto - osiem y 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24 jedna kwadrylionowa yg - joktogram 1991
Źródło: Wikipedia - przedrostki SI

Komentarze