Stałe matematyczne i fizyczne

Stronę tą wyświetlono już: 3987 razy

Stałe matematyczne

π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510...

Liczba Nepera lub Eulera: e ≈ 2,71828182845904523536...

Liczba złota (podział złoty):

phi=frac{sqrt{5}-1}{2}approx 0.618033988

Stała Eulera: Υ ≈ 0,57721 56649 01532

Stała Chinczyna (teoria liczb): Κ ≈ 2,6854520

Stała Apéry'ego: A ≈ 1,20205 69031 59594 28539 97381

Stała Feigenbauma (bifurkacja): δ ≈ 4,66920 16091

Stała Feigenbauma (bifurkacja): α ≈ 2,50290 78750

Stała de Bruijna-Newmana (teoria liczb): Λ ≈ - 2,7 • 10-9

Stała Erdősa-Borweina (teoria liczb) (liczby urojone): EB ≈ 1,60669 51524 15291 763

Stała Mertensa (teoria liczb): M1 ≈ 0,26149 72128

stała Bruna dla liczb bliźniaczych (teoria liczb): B2 ≈ 1,90216 05823

Stała Bruna dla liczb czworaczych (teoria liczb): B4 ≈ 0,87058 83800

Stała Catalana (kombinatoryka): K ≈ 0,91596 55941 77

Stała Legendre'a (teoria liczb): B´L ≈ 1,0836 6

Stała Sierpińskiego: K ≈ 2,58498 17595 79253 21706 58935

Stała liczb pierwszych bliźniaczych (teoria liczb): C2 ≈ 0,66016 11815 84686 95739 27812 11001 45

Stała Soldnera (teoria liczb): µ ≈ 1,45136 92348

Stałe fizyczne
Przyspieszenie ziemskie:

g=9.80665 left[frac{m}{s^2}
ight]

Stała grawitacyjna:

G=6.67259cdot 10^{-11}left[frac{m^3}{kgcdot s^2}
ight]

Masa spoczynkowa protonu:

m_{p}=1.6726231cdot 10^{-27}[kg]

Masa spoczynkowa neutronu:

m_{n}=1.6749286cdot 10^{-27}[kg]

Masa spoczynkowa elektronu:

m_{e}=9.1093897cdot 10^{-31}[kg]

Prędkość światła w próżni:

c=299, 792, 458left[frac{m}{s}
ight]

Ładunek elementarny:

e=60217653(14)cdot 10^{-19}left[C
ight]

Stała Avogadra:

N_{A}=(6,02214179pm 0,0000003)cdot 10^{23}left[mol^{-1}
ight]

Stała gazowa:

R=8.314472pm 0,000015left[frac{J}{molcdot K}
ight]

Stała Boltzmanna:

K_{B}=frac{R}{N_{A}}=1.3806505(24)cdot 10^{-23}left[frac{J}{K}
ight]=8.617343(15)cdot 10^{-5}left[frac{eV}{K}
ight]

Przenikalność magnetyczna:

mu_{0}=4cdot pi cdot 10^{-7}left[frac{H}{m}
ight] = 12.566370614 cdot 10^{-7}left[frac{Vs}{Am}
ight]

Przenikalność elektryczna:

varepsilon_0=8.854187817cdot 10^{-12}left[frac{F}{m}
ight]

Współczynnik Coulomba:

k_{0}=frac{1}{4cdot pi cdot varepsilon_0}=8,988cdot 10^9left[frac{Ncdot m^2}{C^2}
ight]

Stała Plancka:

h = 6,6260693(11)cdot 10–34 left[Jcdot s
ight] = 4,135667443(35)cdot 10–15 left[eVcdot s
ight]

hbar = frac{h}{2cdot pi}=1.05457168(18)cdot 10^{-34} left[Jcdot s
ight] = 6.58211915(56)cdot 10^{-16} left[eVcdot s
ight] = 197.326968 (17) left[frac{MeVcdot fm}{C}
ight]

Promień Bohra a=0,5291772083[Å] = 0,05291772083[nm]

Ciśnienie atmosferyczne: Pa=1013,25 hPa

Temperatura zera bezwzględnego: -273.15 °C

Komentarze