Electron - budujemy aplikację desktopową

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 680 razy

No dobra ale gdzie jest ten program wykonywalny, który wam przyobiecałem?! Spokojna twoja rozczochrana, już śpieszę z odpowiedzią na to jakże nurtujące cię pytanie. Otóż aby zbudować aplikację trzeba najsamprzód zainstalować co nie co, a to co nieco to electron-packager!

A więc nie tracąc ani chwili więcej z najdzikszą rozkoszą instaluję go oto:

npm i electron-packager --save-dev

Po wykonaniu tej jakże nużącej programistycznej pracy czas zbudować apkę, ale zanim trzeba dodać parę poleceń skryptowych w pliku package.json:

"scripts": { "package-mac": "electron-packager . --overwrite --platform=darwin --arch=x64 --icon=assets/icons/mac/icon.icns --prune=true --out=release-builds", "package-win": "electron-packager . elecrton-basic-project --overwrite --asar=true --platform=win32 --arch=ia32 --icon=electron-assets/icons/app-electron-icon.ico --prune=true --out=release-builds --version-string.CompanyName=CE --version-string.FileDescription=CE --version-string.ProductName=\aposElectron Tutorial App\apos", "package-linux": "electron-packager . elecrton-basic-project --overwrite --asar=true --platform=linux --arch=x64 --icon=assets/icons/app-electron-icon.png --prune=true --out=release-builds" },

Jak widać teraz pozostaje jedynie spakowanie aplikacji, ale zanim najpierw trzeba uruchomić ją by się zbudowała:

npm run start:electronp

Teraz można spokować:

npm run package-win

Co spowoduje wyświetlenie:

electron-packager . elecrton-basic-project --overwrite --asar=true --platform=win32 --arch=ia32 --icon=electron-assets/icons/app-electron-icon.ico --prune=true --out=release-builds --version-string.CompanyName=CE 
--version-string.FileDescription=CE --version-string.ProductName="Electron Tutorial App"

WARNING: --asar does not take any arguments, it only has sub-properties (see --help)
(node:12056) ExperimentalWarning: The fs.promises API is experimental
Packaging app for platform win32 ia32 using electron v11.2.1
WARNING: Could not find icon "electron-assets/icons/app-electron-icon.ico", not updating app icon
Wrote new app to release-buildselecrton-basic-project-win32-ia32

i zbudowanie aplikacji w folderze release-buildselecrton-basic-project-win32-ia32.

Co ciekawe możliwe jest zbudowanie aplikacji na Linuxa z poziomu Windows-a co sprawdziłem osobiście.

Propozycje książek