Blender - rysowanie brył obrotowych za pomocą modyfikatora Screw

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1565 razy

Modyfikator Screw jest kolejną opcją umożliwiającą tworzenie brył obrotowych i nie tylko. Tak bowiem się składa, że za pomocą tegoż modyfikatora można tworzyć sprężyny. Do tego calu posłużę się narysowanym wcześniej kształtem figury płaskiej, której sposób powstania omówiłem na stronie Oprogramowanie → Blender 2.83 → Blender - technika rysowania pojedynczym punktem. Oto opis kroków postępowania:

Końcowy efekt działania modyfikatora można zobaczyć na poniższym rysunku.

Blender 2.83 tworzenie bryły obrotowej modyfikatorem Screw
Rys. 2
Blender 2.83 tworzenie bryły obrotowej modyfikatorem Screw