Blender - standardowe widoki sceny, które ułatwiają rysowanie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1623 razy

W Blenderze bardzo ważna jest możliwość przełączania widoków rysowania gdyż ułatwia to sterowanie położeniem punktów w jednej z trzech standardowych płaszczyznach. Z tego też względu warto zapoznać się z podstawowymi skrótami klawiaturowymi z tym związanymi, do których należą:

Istnieje również możliwość przełączania widoku za pomocą myszki poprzez kliknięcie na kontrolce nawigacji widoku, którą można zobaczyć na poniższym rysunku.

Blender 2.83 - kontrolka przełączania widoku
Rys. 1
Blender 2.83 - kontrolka przełączania widoku