Blender - okno właściwości

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1365 razy

Okno Właściwości jest jednym z częściej używanych okien, w którym upchnięto sporo ustawień nie tylko dotyczących samych obiektów ale i np. wyboru silnika renderyzującego wybraną scenę. Z tego też względu postaram się pokrótce opisać dostępne sekcje tego okna.

Blender 2.83 okno właściwości
Rys. 1
Blender 2.83 okno właściwości