OpenSCAD - biblioteki i ich używanie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1625 razy

OpenSCAD oferuje możliwość instalacji bibliotek, które w dużym skrócie są plikami SCAD zawierającymi moduły odpowiedzialne za realizację zadań rysowania w OpenSCAD-zie. Przykładem jednej z popularniejszych bibliotek jest MCAD, która jest dostępna na GitHub-ie za friko.

"Instalacja" biblioteki sprowadza się do wrzucenia plików do folderu libraries znajdującego się w folderze z plikiem aplikacji OpenSCAD-a. W moim przypadku całą bibliotekę wrzuciłem dodatkowo do folderu o nazwie MCAD.

Użycie biblioteki jest prostsze aniżeli odebranie dzieciakowi lizaka (nie żebym kiedykolwiek próbował). Fakt faktem jest jednak, że aby móc skorzystać z biblioteki trzeba najpierw zagłębić się w jej trzewia. Okazuje się bowiem, że aby użyć pliku bibliotecznego, czy też wykorzystać w przebiegły sposób moduły zawarte w tymże pliku trzeba najpierw znać nazwę pliku, następnie nazwę modułu oraz parametry sterujące wymiarami rysowanego obiektu.

W przypadku biblioteki MCAD mamy do czynienia z następującymi plikami:

Jak widać jest tego od groma i jeszcze trochę. Tak więc nie zagłębiając się w szczegóły wybiorę jeden plik, który użyję (przy pomocy słowa use w następujący sposób:

use <MCAD/involute_gears.scad>;

By po chwili lub co najwyżej dwóch używając jednego z dostępnych w tymże pliku modułu narysować koła zębate za pomocą poniższego jakże złożonego kodu:

bevel_gear_pair ( gear1_teeth = 40, gear2_teeth = 40, axis_angle = 90, outside_circular_pitch=500 );

Wynik działania można zobaczyć na poniższym rysunku.

OpenSCAD - przykład rysunku dwóch kół zębatych przekładni kątowej wygenerowanych za pomocą modułu bevel_gear_pair dostępnego w bibliotece MCAD
Rys. 1
OpenSCAD - przykład rysunku dwóch kół zębatych przekładni kątowej wygenerowanych za pomocą modułu bevel_gear_pair dostępnego w bibliotece MCAD