Angular - program do rysowania i eksportu do formatu OpenSCAD

Stronę tą wyświetlono już: 1563 razy

Program i jego opis

Swego czasu wpadłem na pomysł stworzenia programu, który będzie umożliwiał rysowanie obiektów 2W i ich eksport do różnych formatów plików. Głównym docelowym formatem jest oczywiście format OpenSCAD, który przeznaczony jest do generowania programowalnego obiektów 3W. Jak pomyślałem, tak i zrobiłem w efekcie czego można zobaczyć poniżej efekt pracy moich rąk.

Przykładowe obiekty wyeksportowane do OpenSCAD-a

Przykład wyeksportowanego pliku OpenSCAD można zobaczyć na poniższym rysunku.

Widok wyeksportowanego do formatu OpenSCAD pliku stworzonego za pomocą AnCAD-a
Rys. 1
Widok wyeksportowanego do formatu OpenSCAD pliku stworzonego za pomocą AnCAD-a

Program jak widać jest w stanie generować rysunek wraz z wymiarami oraz zmiennymi sterującymi geometrią obiektu. Przykładowe kody takich plików można zobaczyć w moim repozytorium na GitHubie. Możliwe jest również wyeksportowanie obiektu do formatu pliku SVG lub po prostu zapisanie do pliku JSON w celu późniejszego jego wczytania.

Widok wyeksportowanego do formatu OpenSCAD pliku stworzonego w AnCad-zie
Rys. 2
Widok wyeksportowanego do formatu OpenSCAD pliku z bryłami obrotowymi
Widok wyeksportowanego do formatu OpenSCAD pliku stworzonego w AnCad-zie
Rys. 3
Widok wyeksportowanego do formatu OpenSCAD pliku z bryłami obrotowymi i jednym obiektem spiralnym

Wprowadzone zmiany

Dodane elementy:

  • dodano możliwość przemieszczania obszaru rysowania za pomocą kursora myszki;
  • dodano okno dialogowe o programie;
  • dodano okno dialogowe umożliwiające przypisanie operacji wyciągnięcia obrotowego względem wybranej osi (operacja jest realizowane przy eksporcie do pliku OpnenSCAD-a;
  • dodanie możliwości obracania obiektów względem osi x i y;
  • dodanie możliwości wyciągania obiektów względem osi x i y;
  • dodanie możliwości generowania sprężyn wzdłuż osi x i y z wykorzystaniem funkcji polyhedron oraz w opcji drugiej z wykorzystaniem operacji hull dostępnej w programie OpenSCAD;
  • dodanie podglądu widoku 3W z uwzględnieniem operacji 3W przeprowadzonych na obiektach płaskich 2W

Komentarze