Wyznaczanie połaci dachu wielospadowego budynku z podwórzem

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4487 razy

Wyznaczyć połacie budynku z podwórzem, którego zarys można zobaczyć na poniższym rysunku. Kąt nachylenia połaci dachowych taki sam i wynosi 45°.

Szkic budynku z podwórzem, którego połacie dachowe należy wyznaczyć
Rys. 1
Szkic budynku z podwórzem, którego połacie dachowe należy wyznaczyć

Oczywiście zacząć należy od wykreślenia linii podziału, które wyznaczą zarys krawędzi połaci dachu.

Zarys linii wyznaczających krawędzie połaci dachowych
Rys. 2
Zarys linii wyznaczających krawędzie połaci dachowych

Teraz z najdzikszą rozkoszą można poddać się przyjemności kreślenia już linii zarysu dachu.

Wyznaczenie połaci dachowych budynku z podwórzem
Rys. 3
Wyznaczenie połaci dachowych budynku z podwórzem

Rysunek aksonometryczny dachu powyższego budynku pokazany został poniżej.

Rysunek aksonometryczny dachu budynku z podwórzem
Rys. 4
Rysunek aksonometryczny dachu budynku z podwórzem