Wyznaczanie połaci dachu wielospadowego z ścianami łączącymi się pod kątem 45°

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3314 razy

Wyznaczyć połacie dachu wielospadowego, dla którego kąt spadku wszystkich połaci wynosi 45°.

Wyznaczyć połacie dachu wielospadowego
Rys. 1
Rysunek budynku, dla którego należy wyznaczyć połacie dachowe

Rozwiązanie zadania należy rozpocząć od wyrysowania siecznych i połączenia ich kalenicami.

Rozwiązanie zadania wyznaczenia połaci dachowych
Rys. 2
Rozwiązanie zadania wyznaczenia połaci dachowych

Rysunek aksonometryczny dachu można zobaczyć poniżej.

Aksonometryczna wersja rysunku dachu
Rys. 3
Aksonometryczna wersja rysunku dachu