Tworzenie podstawowych elementów profilowych z papieru

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1300 razy

Profile również mają tą ważną cechę, ze występują w różnych elementach konstrukcyjnych i mają też właściwości wzmacniające taką konstrukcję. Najczęściej profilowe elementy będą miały kształt przekroju prostokątnego lub kwadratowego toteż i ja ograniczę się właśnie do takich elementów. Sposób klejenia ich został pokazany na poniższej poglądowej ilustracji.

Przykład sposobu klejenia profili o przekroju prostokątnym
Rys. 1
Przykład sposobu klejenia profili o przekroju prostokątnym: po lewej sposób klejenia, po prawej przykładowa siatka