OpenSCAD - zaokrąglanie krawędzi brył i wierzchołków figur płaskich

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2373 razy

Specjalny moduł o nazwie minkowski pozwala na wykonanie operacji matematycznej polegającej na dodaniu w pewien specyficzny sposób do jednej bryły, bryły drugiej. W ten sposób można np osiągnąć efekt z poniższego rysunku.

a)Figury płaskie (koło i prostokąt) przed wykonaniem operacji dodawania minkowskiegob)Efekt dodania minkowskiego dwóch figur płaskich
Rys. 1

Rysunki:

  1. przed wykonaniem dodawania minkowskiego

    square([200, 100]); circle(r = 20);
  2. po wykonaniu dodawania minkowskiego

    minkowski(){ square([200, 100]); circle(r = 20); }

Ciekawszy efekt można uzyskać dodając do bryły przestrzennej kulę. Efekt takiego działania można zobaczyć poniżej.

OpenSCAD - efekt dodawania minkowskiego na dwóch bryłach: prostopadłościanie i kuli
Rys. 2

OpenSCAD - efekt dodawania minkowskiego na dwóch bryłach: prostopadłościanie i kuli

minkowski(){ cube([100, 50, 25]); sphere(r = 10); }

Na koniec mały bonus w postaci kodu rysującego na podstawie podanych punktów opisujących profil naczynie z zaokrąglonymi narożnikami i krawędziami:

module box(points, height, ray, $fn = $fn){ outside_ray = ray; difference(){ minkowski(){ linear_extrude(height = height - outside_ray) offset(delta = -outside_ray) polygon(points); sphere(r = outside_ray); } translate([0, 0, outside_ray / 2]) minkowski(){ ray = outside_ray / 2; linear_extrude(height = height) offset(delta = -outside_ray) polygon(points); sphere(r = ray); } translate([0, 0, height]) linear_extrude(height = outside_ray * 2, center = true) offset(delta = outside_ray) polygon(points); } } box([[-65.0, -45.0], [-60.0, 10.0], [0.0, 15.0], [0.0, 30.0], [60.0, 30.0], [60.0, 0.0], [40.0, 0.0], [30.0, -35.0]], 25, 6, $fn = 50);

Wynik działania powyższego kodu widoczny jest poniżej.

OpenSCAD efekt działania modułu rysującego naczynie z zaokrąglonymi krawędziami i narożnikami
Rys. 3
OpenSCAD efekt działania modułu rysującego naczynie z zaokrąglonymi krawędziami i narożnikami