OpenSCAD - kolorowanie obiektów i nadawanie im przezroczystości

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1609 razy

Każdy obiekt utworzony w programie OpenSCAD możne mieć przydzielony kolor za pomocą funkcji o jakże przewrotnej nazwie color. Funkcja ta przyjmuje wektor, którego pierwsze trzy argumenty określają składowe kolorów R, G i B jako wartości z przedziału od 0 do 1. Czwarta opcjonalna wartość tego wektora określa poziom alfa przezroczystości obiektu (również jako wartość z przedziału od 0 do 1.).

OpenSCAD - kolorowanie brył
Rys. 1

Wynik działania kolorowania

color([1, 0, 0]) translate([50, 50, 0]) cube(50, center = true); color([0.9, 1, 1, 0.5]) sphere(50, $fn = 100);