OpenSCAD - funkcje rysujące podstawowe obiekty 3W

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3696 razy

Rysowanie prostopadłościanu

Funkcja cube umożliwia tworzenie prostopadłościanu poprzez podanie długości jego boków jako wektor trzech wartości dla osi x, y oraz z. Możliwe jest też użycie opcjonalnego parametru center, która domyślnie jest ustawiona na wartość false co skutkuje rysowaniem prostopadłościanu, którego jeden wierzchołek zaczyna się w początku układu współrzędnych a przeciwległy w punkcie podanym za pomocą wektora. W przypadku gdy zmienna center przyjmuje wartość true środek prostopadłościanu umieszczony zostaje w początku układu współrzędnych. Oto przykład użycia funkcji cube:

cube([100, 200, 300], center = true);
OpenSCAD - wynik działania funkcji cube
Rys. 1
OpenSCAD - wynik działania funkcji cube

Rysowanie kuli

Funkcja sphere umożliwia tworzenie prostego obiektu kuli. Jako jedyny argument sterujący funkcja przyjmuje wartość promienia r lub średnicy d. Oto przykład użycia funkcji

sphere( r = 100); sphere( d = 200);
OpenSCAD - przykład działania funkcji sphere
Rys. 2
OpenSCAD - przykład działania funkcji sphere

Standardowo można tutaj wykorzystać parametry sterujące dokładnością rysowania:

Rysowanie walców, stożków, graniastosłupów foremnych i ostrosłupów foremnych

Funkcja cylinder umożliwia wbrew pozorom rysowanie nie tylko walców, ale również stożków, graniastosłupów foremnych i ostrosłupów foremnych. Główne parametry tej funkcji to:

Jak widać nie ma wśród powyższych parametrów żadnego, który umożliwiałby utworzenie graniastosłupa czy ostrosłupa foremnego, do tego celu należy posłużyć się zmiennymi określającymi dokładność rysowania:

a)OpenSCAD - przykład użycia funkcji cylinder do narysowania walcab)OpenSCAD - przykład użycia funkcji cylinder do narysowania stożkac)OpenSCAD - przykład użycia funkcji cylinder do narysowania stożka ściętegod)OpenSCAD - przykłąd użycia funkcji cylinder do narysowania graniastosłupa o podstawie pięciokąta foremnegoa)OpenSCAD - przykłąd użycia funkcji cylinder do narysowania ostrosłupa o podstawie pięciokąta foremnego
Rys. 3
OpenSCAD - przykłady użycia funkcji cylinder:
 1. do narysowania walca:

  cylinder(d = 20, h = 30);
 2. do narysowania stożka:

  cylinder(r1 = 0, r2 = 20, h = 30);
 3. do narysowania stożka ściętego:

  cylinder(r1 = 10, r2 = 20, h = 30);
 4. do narysowania graniastosłupa o podstawie pięciokąta foremnego

  cylinder(d = 20, h = 30, $fn = 5);
 5. do narysowania ostrosłupa o podstawie pięciokąta foremnego

  cylinder(r1 = 0, r2 = 10, h = 30, $fn = 5);

Rysowanie wielościanów

OpenSCAD udostępnia również funkcję polyhedron, która służy do rysowania dowolnych wielościanów. Parametry, jakie owa funkcja przyjmuje to zbiór punktów opisujących położenie wierzchołków wieloboku oraz zbiór powierzchni płaskich opisanych poprzez indeksowe odwołanie się do współrzędnych wierzchołków z tablicy punktów. Poniżej można zobaczyć przykład użycia tej funkcji.

OpenSCAD - przykład wykorzystania funkcji polyhedron
Rys. 4

OpenSCAD - przykład wykorzystania funkcji polyhedron

points = [ [0, 0, 0], // 0 [4, 0, 0], // 1 [4, 4, 0], // 2 [2, 4, 0], // 3 [2, 2, 0], // 4 [0, 2, 0], // 5 [1, 1, 1], // 6 [3, 1, 1], // 7 [3, 3, 1], // 8 ]; surfaces = [ [0, 1, 2 , 3, 4, 5], [0, 1, 7, 6], [1, 2, 8, 7], [2, 3, 8], [3, 8, 7, 4], [4, 7, 6, 5], [5, 6, 0] ]; polyhedron( points, surfaces);