Wytrzymałość materiałów

Stronę tą wyświetlono już: 3252 razy

W dziale wytrzymałości materiałów omówiona została metoda tworzenia wykresów momentów gnących i sił tnących występujących w belkach statycznie wyznaczalnych oraz statycznie niewyznaczalnych jak również w ramach statycznie wyznaczalnych. Omówione zostało zastosowanie prawa Hooke'a do wyznaczania reakcji belek statycznie niewyznaczalnych oraz konstrukcji prętowych statycznie niewyznaczalnych, a także wyznaczanie reakcji belek statycznie niewyznaczalnych z wykorzystaniem równania Castigliano. Omówiona została również metoda obliczania momentów bezwładności figur płaskich.

Komentarze