Statyka

Stronę tą wyświetlono już: 3889 razy

Statystyka uwzględnia tylko takie obliczenia, w których można założyć, że ciało lub dany układ ciał zachowuje się w idealnie sztywny sposób (nie ma tam żadnych nawet najmniejszych przemieszczeń) a w związku z tym da się ułożyć odpowiednią liczbę równań opisujących dany układ zwany statycznie wyznaczalnym. W rzeczywistym świecie każdy obiekt ulega odkształceniu pod wpływem przyłożonej siły, jednakże w przypadku takich materiałów jak np. stal te odkształcenia często są minimalne i trudne do zauważenia i z tego względu obliczenia statyczne mogą być stosowane w celu rozwiązania niektórych zadań związanych ściśle z konstrukcją maszyn i urządzeń.

Oto przybliżona lista tematów, które w tym dziale zostaną omówione:

  • wyznaczanie sił wypadkowych w układach 2W;
  • wyznaczanie sił w układach prętowych prostych;
  • wyznaczanie reakcji belek, ram i kratownic statycznie wyznaczalnych;
  • rozwiązywanie kratownic statycznie wyznaczalnych metodą: równowagi sił w prętach, przekrojów Rittera i graficzną planu sił Cremony;
  • rozwiązywanie belek przegubowych statycznie wyznaczalnych;
  • rozwiązywanie układów przestrzennych statycznie wyznaczalnych;
  • rozwiązywanie układów statycznie wyznaczalnych z tarciem;
  • wyznaczanie środków ciężkości figur płaskich (co w pewnym stopniu stanowi wstęp do działu Wytrzymałość materiałów.

Dział ten jest wstępem do rozwiązywania bardziej złożonych układów związanych ściśle z działem Wytrzymałości materiałów.

Komentarze