Podstawy HTML-a

Stronę tą wyświetlono już: 223 razy

HTML to akronim od HyperText Markup Language, czyli hipertekstowy język zapytań. Co ciekawe wykorzystuje on w zasadzie format zapisu danych XML, aczkolwiek jest on nieco bardziej elastyczny i mniej podatny na częste błędy, jak np. nie domknięcie znacznika. Co prawda nie jest to język programowania, a jedynie język opisujący, w jaki sposób różne elementy tekstowe czy też może i graficzne są rozmieszczone i sformatowane.

Znaczniki HTML

Każdy znacznik zaczyna się od operatora <, następnie musi być podana jego nazwa, np. b a na końcu operator >. Taki znacznik jest znacznikiem otwierającym, który poskładany do kupy wygląda tak: <b>, po tym znaczniku można umieścić jakiś tekst a następnie zamknąć ten znacznik w następujący sposób: </b>. Znacznik <b>text</b> pogrubia tekst znajdujący się pomiędzy jego początkiem i końcem.

Każdemu znacznikowi otwierającemu można przypisać zestaw atrybutów przyjmujących pewne wartości, w HTML-u najczęściej spotykane z nich to:

  • class - określa klasę, do jakiej dany znacznik został przypisany. Po tejże klasie można się odwoływać do różnych elementów strony i nadawać im różne style czy to w CSS czy lokalnie w nagłówku strony;
  • id - przypisuje identyfikator dla danego znacznika, przy czym ten sam identyfikator nie może być przypisany do dwóch znaczników na tej samej stronie;
  • style - umożliwia wprowadzanie styli dla danego znacznika.

Jest ich oczywiście więcej, ale te są wspólne praktycznie dla każdego znacznika HTML.

Koniec końców następujący kod HTML:

Listing 1
  1. <b style="color:red">Ten tekst jest pogrubiony przez znacznik b i czerwony przez styl color ustawiony na red</b>

niesie za sobą następujący rezultat:

Ten tekst jest pogrubiony przez znacznik b i czerwony przez styl color ustawiony na red

Istnieją znaczniki, które nie mają oddzielnego znacznika zamykającego, do takich znaczników należy np. img służący do wstawiania elementów graficznych:

Listing 2
  1. <img src="lokalizacja_pliku_graficznego.gif"/>

Jak widać w powyższym przypadku znak / przed > oznacza, że ten znacznik nie zawiera żadnej zawartości (a więc jest znacznikiem otwierającym i zamykającym w jednym

Encje - wprowadzanie znaków specjalnych

Pojawia się pewien problem, ponieważ niektóre znaki, jak np. < i > są znakami specjalnymi, używanymi przez HTML-a a więc nie można ich ot tak użyć do wstawienia znaku mniejsze niż czy większe niż. Jak więc to zrobić? Jak wstawić takie znaki na stronę? Od tego są encje.

Istnieją dwie grupy encji:

  • nazwane - czyli takie, którym przypisano nazwy własne;
  • nie nazwane - które można wstawić posługując się ich numerem pod którym dany znak się znajduje w tablicy kodowania utf8.

Aby wstawić znak < trzeba wpisać &lt; - jest to encja nazwana, bo posiada nazwę łatwą do przyswojenia i zapamiętania przez człowieka. Przykładem encji nienazwanej jest Ø czyli &#216;.

Przykłady encji
ZnakEncjaOpis
<&lt;mniejsze niż
>&gt;większe niż
&le;mniejsze równe
&ge;większe równe
&&amp;ampersand
 &nbsp;niezwijana spacja
±&pm;plus minus
&mp;minus plus
&infin;nieskończoność
×&times;mnożenie
÷&infty;dzielenie
&minus;minus
°&deg;stopnie
&cap;iloczyn zbiorów (część wspólna)
&cup;suma zbiorów

Komentarze